03 maja 2023

Jolanta Sienkiewicz

Recall Healing®  - Totalna Biologia® 

Theta Healing - Kod Emocji - Kod Ciała 

Sesje indywidualne on-line lub stacjonarnie

Polityka prywatności

Ty to energia.
Twoje ciało to energia.
Twoje słowa to energia.
Twoje myśli to energia.
Żyjąc możesz nie żyć naprawdę. Ma to związek z tym jaką energię przyciągasz, a przyciągasz to czym jesteś.
Żyjąc w niskich, negatywnych energiach, dostrzegasz tylko świat materii widoczny okiem człowieka. Jest to świat iluzji, który jest łatwy do przyjęcia przez umysł.
Życie z poziomu umysłu jest tylko namiastką prawdziwego życia. Brakuje w nim pełni człowieka, którego istnienie jest przejawem boskości.
Żyjąc w wysokich, pozytywnych energiach, dostrzegasz świat widoczny sercem człowieka. Jest to świat prawdy, miłości, radości i wdzięczności.
Widzenie świata sercem to widzenie świata pełnego boskości. Patrząc na świat sercem doświadczasz tego co nieprzeciętne, unikalne i niepowtarzalne.
Patrząc na świat sercem widzisz więcej, wyraźniej, widzisz czując…
Czujesz miłość obecną wokół ciebie, żyjesz w lekkości i radości. Przyciągasz piękno, którym jesteś.
Każdy dzień jest okazją do bycia wdzięcznym za dar widzenia sercem.
 
Jolanta Sienkiewicz

Wszystko jest energią