30 czerwca 2023

Jolanta Sienkiewicz

Recall Healing®  - Totalna Biologia® 

Theta Healing - Kod Emocji - Kod Ciała 

Sesje indywidualne on-line lub stacjonarnie

Polityka prywatności

Kluczową kwestią w zdrowieniu jest SŁOWO.
Kontaktując się ze swoim wnętrzem poszerzamy świadomość i wtedy możliwe jest wypowiedzenie i uwolnienie tego co niewypowiadalne.
Kontaktując się ze swoim wnętrzem zmieniamy reakcje chemiczne naszego ciała.
Bilans hormonalny, przeciwciała są w naszym organizmie biologicznym wyrazem naszych konfliktów, które momentalnie ulegają zmianie, kiedy kontaktujemy się ze „środkiem”.
ODCZUCIE jest brakującym ogniwem, linią łączącą serce z czystym życiem, czyli komórką.
To co jest w nas jest rejestrowane przez mózg za pośrednictwem ZMYSŁÓW.
ZMYSŁY -
dotyk jest w relacji z ziemią,
smak jest w relacji z wodą, ponieważ nie można niczego spróbować, jeśli nie będzie to rozpuszczone,
węch jest w relacji z powietrzem, ponieważ nie można niczego powąchać, co nie porusza się swobodnie w powietrzu,
wzrok jest w relacji z ogniem, ponieważ nic nie może być zobaczone, jeśli nie jest oświetlone,
słuch jest w relacji z pięcioma elementami kwintesencji (pięć zmysłów), czyli SŁOWEM.
CZTERY PIERWSZE ZMYSŁY DOZNAWANE SĄ PRZEZ MÓZG , A SŁUCH PRZEZ SERCE
USŁYSZEĆ to znaczy połączyć odczucie przeżyte na zewnątrz ciała poprzez pięć zmysłów, czyli przejść przez SERCE, a nie mówić do MÓZGU.
„USŁYSZEĆ ODCZUCIE” pozwala odprogramować moment, przejść ponad programem biologicznym ciała i zbliżyć się do boskiego człowieka.
Gérard Athias

 

Słowo jako klucz do zdrowia