08 grudnia 2023

Jolanta Sienkiewicz

Recall Healing®  - Totalna Biologia® 

Theta Healing - Kod Emocji - Kod Ciała 

Sesje indywidualne on-line lub stacjonarnie

Polityka prywatności

Pięć Biologicznych Praw Natury
Doktor Hamer na podstawie swoich wieloletnich badań medycznych odkrył biologiczno-fizjologiczno-medyczny system, będący nauką o zmianach, który nazwał Nową Germańską Medycyną.
W ramach Nowej Germańskiej Medycyny opracował 5 zasad funkcjonowania wszystkich żywych istot na Ziemi – Pięć Biologicznych Praw Natury:
1. Każda naturalna zmiana rozpoczyna się od konfliktu emocjonalnego spełniającego pięć warunków.
2. Każda naturalna zmiana po aktywowaniu konfliktu, jeśli nie nastąpią nawroty, składa się z dwóch faz.
3. Każda naturalna zmiana przebiega zgodnie z ontogenetycznym systemem, w zależności od listków zarodkowych, z których powstała tkanka.
4. Każdy mikroorganizm bierze udział w naturalnych zmianach zgodnie z ontogenetycznym systemem, w zależności od listków zarodkowych.
5. Każda naturalna zmiana posiada nastawiony na przeżycie biologiczny sens, cel i przeznaczenie służące wspieraniu przetrwania.
Prawa te to fundamentalne podstawy nowoczesnych nauk medycznych. Pozwalają one poznać, jak działa programowanie ukierunkowane na przetrwanie i zachowanie gatunku na wszystkich poziomach jednocześnie – psychicznym (duchowym), mózgowym oraz na poziomie narządów/tkanek.

 

Pięć Biologicznych Praw Natury