10 grudnia 2023

Jolanta Sienkiewicz

Recall Healing®  - Totalna Biologia® 

Theta Healing - Kod Emocji - Kod Ciała 

Sesje indywidualne on-line lub stacjonarnie

Polityka prywatności

To czego doświadczasz dzisiaj ma swój początek w tym czego doświadczali i jak to odczuwali twoi przodkowie.
Marc Frechet odkrył, że w całym wszechświecie jest mnóstwo powtarzających się cykli, których odzwierciedleniem są cykle naszego życia. Nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkiem.
Informacje o przodkach, z którymi jesteś powiązana/y liczbą urodzeniową mogą dać światło i zrozumienie twojego życia, przeżywanych konfliktów i traum, mogą pozwolić ci zrozumieć, dlaczego wykonujesz właśnie taki zawód a nie inny oraz dlaczego chorujesz i dlaczego są to właśnie takie schorzenia, a nie inne.
To, co dzieje się w życiu każdego człowieka, w każdym pokoleniu rodzinnego klanu jest ekspresją wspomnień krążących w rodzie, aż do rozwiązania konfliktu. Dopiero w chwili rozwiązania konfliktu potomkowie stają się wolni.
Drzewo genealogiczne (syndrom pokoleniowy) pokazuje ci twoje połączenie z przodkami. Syndrom pokoleniowy to przewidywalny wzorzec emocji i chorób w obrębie Macierzy Kolejności Poczęcia w docelowym pokoleniu oraz w pokoleniach poprzednich, co najmniej do trzech pokoleń wstecz.
Ustalając liczbę urodzeniową w rodzinie, należy uwzględnić każdą ciążę, w tym poronienia, aborcje, ciąże bliźniacze i narodziny martwych dzieci. Z punktu widzenia biologii życie zaczyna się z chwilą poczęcia.
Liczba urodzeniowa w rodzinie (klanie rodzinnym) określa, z którymi przodkami, dziadkami, wujkami, ciotkami itd. jesteś powiązana/y. Wzajemne powiązania istnieją pomiędzy osobami, których liczba urodzeniowa w obrębie Macierzy Kolejności Poczęcia jest w tej samej kolumnie, np. 2, 5, 8.
Aby odkryć te wzajemne powiązania zbadaj historię klanu rodzinnego mając na uwadze przodków, z którymi jesteś powiązana/y liczbą urodzeniową. Przeanalizuj sytuację tych przodków, próbując ustalić ich cechy charakteru, zawód i wykonywaną pracę, czy były u nich jakieś poronienia, aborcje, martwe ciąże, ciąże bliźniacze, czy przodkowie ci byli uczestnikami dramatycznych wydarzeń historycznych lub traumatycznych wydarzeń rodowych. Ustal jakie były ich niedostatki, choroby, jaka była przyczyna ich śmierci (jeśli nie żyją). Sprawdź, czy być może masz imię nadane po kimś z rodu, a ktoś z tych osób miał traumatyczne przeżycia.
Każda z informacji o przodkach, z którymi jesteś powiązana/y może dać światło na obecne trudne przeżycia, może być odpowiedzią na choroby, których doświadczasz.
Mając tę wiedzę możesz więcej niż bez niej…
 
Wszystkich zainteresowanych poprawą swojego dobrostanu poprzez pracę z zastosowaniem narzędzi Recall Healing/Totalna Biologia zapraszam do kontaktu.
Jolanta Sienkiewicz

 

Lojalność rodowa