27 sierpnia 2023

Jolanta Sienkiewicz

Recall Healing®  - Totalna Biologia® 

Theta Healing - Kod Emocji - Kod Ciała 

Sesje indywidualne on-line lub stacjonarnie

Polityka prywatności

Życie w nas i wokół nas podlega ciągłym cyklom. Zmieniające się pory roku, przechodzenie nocy w dzień to oczywista oczywistość.
Człowiek jest nie tylko obserwatorem tych cykli, ale jest także ich częścią.
Przyglądając się przeżywanym doświadczeniom własnym oraz doświadczeniom przodków możemy zauważyć, że bardzo często powtarzamy „historie” rodowe.
Analizując ludzkie życie pod kątem doświadczanych traum, braków, agresji, chorób, nadużyć seksualnych, uzależnień itd. możemy dostrzec ich cykliczność.
Każdy z nas wciąż i wciąż kontynuuje niezakończone „historie” własne lub przodków.
Te „historie” pojawiające się w naszym życiu często jako nagłe niezapowiedziane zdarzenia losowe, nie są przypadkiem. Wynikają one z praw natury i zapisanej w nas lojalności, w tym lojalności rodowej.
Jeśli wnikliwie podejdziemy do przeżywanej „historii”, przeanalizujemy towarzyszące jej głębokie odczucia, możemy się bardzo mocno zdziwić i zrobić wielkie WOW!!!
To WOW! jest bardzo ważne, to przejście z nieświadomości do świadomości.
Narzędzia wykorzystywane w Totalnej Biologii/Recall Healing pozwalają dotrzeć do pokładów ludzkiej podświadomości, przenieść dotyczące danej „historii” informacje na poziom świadomego umysłu, a następnie oczyścić lub uwolnić to co nam nie służy, co nas blokuje i obniża jakość naszego życia.
Korzystając z Totalnej Biologii/Recall Healing możemy odkryć powtarzane cyklicznie wzorce często mające korzenie w rodzie, spojrzeć na nie z innej perspektywy i zacząć żyć w nowej rzeczywistości, która różni się od tej dotychczasowej zyskaną świadomością.
A świadomość to pierwszy i najważniejszy krok do zdrowienia, do zrozumienia, do poprawy jakości życia, do pokochania siebie, do życia w pełni…

 

Droga do siebie