14 grudnia 2023

Jolanta Sienkiewicz

Recall Healing®  - Totalna Biologia® 

Theta Healing - Kod Emocji - Kod Ciała 

Sesje indywidualne on-line lub stacjonarnie

Polityka prywatności

Choroba nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze ma biologiczne wytłumaczenie. Z punktu widzenia Recall Healing/Totalnej Biologii choroba jest najlepszym rozwiązaniem mózgu, aby utrzymać człowieka przy życiu z chwili na chwilę, tak długo jak to jest tylko możliwe.
Człowiek chory często nie zdaje sobie sprawy z przeżytej traumy emocjonalnej, nie widzi własnego konfliktu, nie potrafi przypomnieć sobie wydarzeń związanych z powstaniem choroby. Jego świadomość posiada „puste obszary” nazywane emocjonalnym „martwym polem”.
Odczuwana w ciele choroba jest wynikiem braku spójności, może to być brak spójności na poziomie: myśli, działań lub na poziomie serca.
Pomocne może tu być pytanie - „W jakich obszarach życia nie żyjesz w pełnej zgodzie?”
Zawsze, gdy żyjemy w niezgodzie ze sobą, wbrew temu co uważamy za słuszne, będzie to tworzyło konflikt na poziomie ciała.
Czasami, aby wyzdrowieć wystarczy zmienić perspektywę. Nie jest to proste, ale bardzo skuteczne. Wraz ze zmianą perspektywy człowiek może zmienić wszystko.

 

Twórcą Recall Healing jest Gilbert Renaud. Metoda ta wywodzi się z Totalnej Biologii, a opiera się na pracy i odkryciach Claude'a Sabbath, Marca Frécheta, Anne Ancelin Schutzenberger, Ryke Geerda Hamera, Bertranda Lemieux i innych, jak również opiera się na badaniach samego autora - Gilberta Renaud.

Według Recall Healing/Totalnej Biologii konflikt emocjonalny może aktywować chorobę. Zakończenie konfliktu może zainicjować reakcję uzdrawiającą. Choroba nie jest naszym wrogiem, a najlepszym rozwiązaniem mózgu, aby zachować nas przy życiu.
 
Celem pracy metodą Recall Healing/Totalnej Biologii jest identyfikowanie i rozwiązywanie traumy emocjonalnej, która leży u podłoża chorób i wzorców zachowania, jest to pierwszy krok w procesie zdrowienia.
 
Facylitator metody Recall Healing/Totalna Biologia skupia się na zadawaniu właściwych pytań, które pozwolą choremu uświadomić sobie głęboko skrywane emocje oraz oparte na nich decyzje i przekonania. Uświadomienie prowadzi do rozwiązania konfliktu, a co za tym idzie, do usunięcia związanej z tym konfliktem choroby fizycznej lub psychicznej.
Facylitator metody Recall Healing/Totalna Biologia nie stawia diagnozy i nie leczy, jego rolą jest edukowanie. Poprzez edukację i wykorzystanie odpowiednich narzędzi facylitator pomaga klientom zauważyć i odkryć sytuacje, które przyczyniły się do odczuwanego przez nich stresu, sytuacje których sobie nie uświadamiali i nie łączyli ze stanem emocjonalnym, w którym się znaleźli.
Zadając pytania szukamy odpowiedzi, dlaczego klient ma określone zaburzenia zdrowotne.
Jeśli klient nie zrozumie, dlaczego choruje, trudno będzie mu wyzdrowieć.
 
Jako Facylitator, Konsultant i Coach Recall Healing/Totalna Biologia poprowadzę cię w procesie, którego celem jest:
- znalezienie pierwotnego źródła choroby,
- nazwanie głęboko odczutych emocji zapisanych w ciele,
- uwolnienie emocjonalnego bagażu doświadczeń,
- zmiana blokujących cię przekonań,
- poprawa dobrostanu psychicznego i fizycznego,
- poszerzenie świadomości.
 
Jolanta Sienkiewicz
 

 

Cel pracy metodą RH/TB